alava

SrpskohrvatskiUredi

Flektirani obliciUredi

alava

  1. vokativ jednine ženskog roda pozitiva određenog vida pridjeva alav
  2. akuzativ jednine muškog roda pozitiva neodređenog vida pridjeva alav
  3. genitiv jednine muškog roda pozitiva neodređenog vida pridjeva alav
  4. akuzativ množine srednjeg roda pozitiva pridjeva alav
  5. nominativ množine srednjeg roda pozitiva pridjeva alav
  6. vokativ množine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva alav
  7. genitiv jednine srednjeg roda pozitiva neodređenog vida pridjeva alav
  8. genitiv množine imenice alva