dadaistička

SrpskohrvatskiUredi

Flektirani obliciUredi

dadaistička

  1. vokativ jednine ženskog roda pozitiva određenog vida pridjeva dadaistički
  2. akuzativ množine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva dadaistički
  3. nominativ množine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva dadaistički
  4. vokativ množine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva dadaistički