dadaističkijim

SrpskohrvatskiUredi

Flektirani obliciUredi

dadaističkijim

  1. instrumental množine ženskog roda komparativa određenog vida pridjeva dadaistički
  2. lokativ množine ženskog roda komparativa određenog vida pridjeva dadaistički
  3. dativ množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva dadaistički
  4. instrumental množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva dadaistički
  5. lokativ množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva dadaistički
  6. instrumental jednine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva dadaistički
  7. dativ množine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva dadaistički
  8. instrumental množine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva dadaistički
  9. lokativ množine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva dadaistički
  10. instrumental jednine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva dadaistički