dadaističkima

SrpskohrvatskiUredi

Flektirani obliciUredi

dadaističkima

  1. instrumental množine ženskog roda pozitiva određenog vida pridjeva dadaistički
  2. lokativ množine ženskog roda pozitiva određenog vida pridjeva dadaistički
  3. dativ množine muškog roda pozitiva određenog vida pridjeva dadaistički
  4. instrumental množine muškog roda pozitiva određenog vida pridjeva dadaistički
  5. lokativ množine muškog roda pozitiva određenog vida pridjeva dadaistički
  6. dativ množine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva dadaistički
  7. instrumental množine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva dadaistički
  8. lokativ množine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva dadaistički