dajačka

SrpskohrvatskiUredi

Flektirani obliciUredi

dajačka

  1. vokativ jednine ženskog roda pozitiva određenog vida pridjeva dajački
  2. akuzativ množine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva dajački
  3. nominativ množine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva dajački
  4. vokativ množine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva dajački