dajačkije

SrpskohrvatskiUredi

Flektirani obliciUredi

dajačkije

  1. nominativ množine ženskog roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  2. vokativ množine ženskog roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  3. genitiv jednine ženskog roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  4. akuzativ množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  5. akuzativ jednine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  6. nominativ jednine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  7. vokativ jednine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva dajački