dajačkijim

SrpskohrvatskiUredi

Flektirani obliciUredi

dajačkijim

  1. instrumental množine ženskog roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  2. lokativ množine ženskog roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  3. dativ množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  4. instrumental množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  5. lokativ množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  6. instrumental jednine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  7. dativ množine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  8. instrumental množine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  9. lokativ množine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva dajački
  10. instrumental jednine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva dajački