dajačkome

SrpskohrvatskiUredi

Flektirani obliciUredi

dajačkome

  1. lokativ jednine muškog roda pozitiva određenog vida pridjeva dajački
  2. dativ jednine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva dajački
  3. lokativ jednine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva dajački