Slovenački (sl)

  Prilog:

enkrat

  1. jedanput, jedared