Srpskohrvatski uredi

Flektirani oblici uredi

polira

  1. drugo lice jednine aorista glagola polirati
  2. treće lice jednine aorista glagola polirati
  3. treće lice jednine prezenta glagola polirati