racionalizirana

SrpskohrvatskiUredi

Flektirani obliciUredi

racionalizirana

  1. nominativ jednine ženskog roda pozitiva pridjeva racionaliziran
  2. vokativ jednine ženskog roda pozitiva određenog vida pridjeva racionaliziran
  3. akuzativ jednine muškog roda pozitiva neodređenog vida pridjeva racionaliziran
  4. genitiv jednine muškog roda pozitiva neodređenog vida pridjeva racionaliziran
  5. akuzativ množine srednjeg roda pozitiva pridjeva racionaliziran
  6. nominativ množine srednjeg roda pozitiva pridjeva racionaliziran
  7. vokativ množine srednjeg roda pozitiva određenog vida pridjeva racionaliziran
  8. genitiv jednine srednjeg roda pozitiva neodređenog vida pridjeva racionaliziran
  9. množina srednjeg roda glagolskog pridjeva trpnog glagola racionalizirati
  10. jednina ženskog roda glagolskog pridjeva trpnog glagola racionalizirati