racionaliziranijim

SrpskohrvatskiUredi

Flektirani obliciUredi

racionaliziranijim

  1. instrumental množine ženskog roda komparativa određenog vida pridjeva racionaliziran
  2. lokativ množine ženskog roda komparativa određenog vida pridjeva racionaliziran
  3. dativ množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva racionaliziran
  4. instrumental množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva racionaliziran
  5. lokativ množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva racionaliziran
  6. instrumental jednine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva racionaliziran
  7. dativ množine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva racionaliziran
  8. instrumental množine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva racionaliziran
  9. lokativ množine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva racionaliziran
  10. instrumental jednine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva racionaliziran