radenskijim

SrpskohrvatskiUredi

Flektirani obliciUredi

radenskijim

  1. instrumental množine ženskog roda komparativa određenog vida pridjeva radenski
  2. lokativ množine ženskog roda komparativa određenog vida pridjeva radenski
  3. dativ množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva radenski
  4. instrumental množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva radenski
  5. lokativ množine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva radenski
  6. instrumental jednine muškog roda komparativa određenog vida pridjeva radenski
  7. dativ množine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva radenski
  8. instrumental množine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva radenski
  9. lokativ množine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva radenski
  10. instrumental jednine srednjeg roda komparativa određenog vida pridjeva radenski