Slovački (sk)

  Etimologija

skutok (čin)

  Prilog:

skutočne

  1. zbilja, zaista