trstenjara

trstenjara

trstenjara (srpskohrvatski, ćir., трстењара)Uredi

ImenicaUredi

trstenjara, Imenica|ž

Značenja: Род птица (лат.) Acrocephalus Acrocephalidae Naumann [1]

Sinonimi: trstelj [2] [1] trstenik [2] [1] trstenjak [3] [1] trstenjara [4] [1]

Hiponimi: barski drozd [5] [1] veliki trstenjak [4] [1] vodar [4] [1] drozd [6] [1] drozdić trstenjak [7] [1] droščić [4] [1] krovar [7] [1] pjenica drozdovica [4] [1] prava trstenjara [8] [1] ritski vrabac [9] [1] ritski drozd [10] [1] terbudrozd [11] [1] trstenjak [12] [1] trstenjak droščić [4] [1] trstenjara [10] [1] trstenjara drozdovica [8] [1] trstenjak ševar [13] [1] trstenjak ševarić [4] [1] trstenjak crnobrk [4] [1] cvrčić [14] [1] crnobrki trstenjak [13] [1] ševar [4] [1] ševarić [4] [1] ševarski trstenjak [15] [1] ševarski cvrčić [16] [1] istočni trstenjak [17] [1] trstenjak istočnjak [18] [1] trstenjak ševar [4] [1] ševa trstenjak [19] [1] ševar [20] [1] ševarić [4] [1] ševarka [10] [1] ševarski trstenjak [21] [1] vodarica rogašara [22] [1] vodarica rogožara [8] [1] pjenica rogožara [19] [1] pjenica rogožnjara [4] [1] pjenica trskovača [4] [1] rogožar [20] [1] rogožara [4] [1] rogozar [14] [1] rogozara [10] [1] trstenjak rogožar [4] [1] trstenjak rogozar [21] [1] ševarić [20] [1] blatar [15] [1] blatarka [10] [1] mlakar [19] [1] mlakarka [10] [1] ritača [10] [1] trstenjak [19] [1] trstenjak mlakar [4] [1] trstenjara močvarka [8] [1] tršteb [2] [1] trštebica [2] [1] trstelj [4] [1] trstenjak [15] [1] trstenjak cvrkutić [4] [1] trstenjara [20] [1] cvrkutić [4] [1] cvrčić [20] [1] čvrčić [4] [1]

ReferenceUredi

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 3. Живко Вукасовић, Наравописје. За порабу гимназијалних учионицах у Хрватској и Славонији, Загреб 1850.
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 5. Божина Ивановић, Нека орнитолошка запажања на Скадарском језеру, Lаrus, вол. 21–22, годишњак Завода за Орнитологију ЈАЗУ, Загреб година? 1970 (24) (1967-68 21-22?), 137–160.
 6. Речник српских говора Војводине, св. 1–10, Матица српска, Нови Сад 2000–2010.
 7. 7,0 7,1 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 9. Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 11. Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 12. Животиње, VI део, Даворин Трстењак, Птице, II свезак, књ. LXXVII, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1890.
 13. 13,0 13,1 Алфред Едмунд Брем, Како живе животиње (по оригиналном пучком издању приредио с особитим обзиром на наш животињски свијет проф. др Никола Финк), Минерва, Загреб 1937.
 14. 14,0 14,1 Милорад Марчетић, Орнитофауна Лудошког језера, Палићког језера и околине, Зборник за природне науке, бр. 11, Матица српска, Нови Сад 1956, 179–183.
 15. 15,0 15,1 15,2 Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 16. Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 17. Сергије Д. Матвејев, Преглед фауне птица Балканског полуострва, I део, Детлићи и птице певачице, Посебна издања САНУ, књ. CDXCI, Одељење природно-математичких наука, књ. 46, Београд 1976.
 18. Ондреј Визи, Заштићене животињске врсте у Црној Гори, Гласник Републичког завода за заштиту природе и Природњачког музеја у Титограду, 17, Титоград 1984, 69–108.
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 Рудолф Заплата, Птице уловљене у Сарајеву и околини од 1880–1940. године, Ловачки лист, Савез ловачких удружења на подручју Босне и Херцеговине, Сарајево 1940, бр. 3, 141–143, бр. 4, 192–194, бр. 5, 232–234, бр. 6, 278–280, бр. 7, 333–335, бр. 8, 386–388, бр. 10, 474–477, бр. 11, 534–537, 1941, бр. 2, 84–86, бр. 3, 134–136.
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 21. 21,0 21,1 Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 22. Људевит Фирер, Продужена посматрања на орнитолошком пољу у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VII, Сарајево 1895, 241–258.

NapomeneUredi